Informatii generale privind confidentialitatea

Prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand clientilor se face in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), iar clientii beneficiaza de drepturile prevazute in Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile respectarii prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.

In situatia in care clientul considera ca drepturile sale prevazute in Regulamentul nr. 679 / 2015 au fost incalcate, acesta are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru informatii sau alte probleme legate de protectia datelor cu caracter personal va puteti adresa Ofiterului cu Protectia Datelor pe e-mail: pensiunebulevard@gmail.com sau telefon 0748 299 636.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Pensiunea Bulevard, cu sediul în B-dul. Tudor Vladimirescu 43, Râmnicu Vâlcea – ROMÂNIA.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Pensiunii Bulevard sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate;

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii turistice si/sau servicii suplimentare;
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 • Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de Pensiunea Bulevard (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.
 • De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile Pensiunii Bulevard sau alte evenimente promoționale.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor (in cazul unui overbooking avem obligatia de a rezolva cazarea pentru dumneavoastra in alta structura de cazare), colaboratori (expert contabil, avocat, IT-st), precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., (care poate fi clientul nostru sau o terță parte implicată), sau alte entități cu care Pensiunea Bulevard colaborează (cum ar fi: asiguratorul în cazul unor pagube/distrugeri produse din culpa dvs etc.).

Pensiunea Bulevard prelucrează urmatoarele date cu caracter personal aparţinând clienţilor:

Nr crt Categorie de persoane Scopul prelucrarii Temei legal Entitati catre care pot fi transmise conform impunerilor legale Perioada maxima de pastrare
1 Detalii personale: nume, adresa, email personal, telefon, data nastere-fise de anuntare a sosirii si plecarii, liste cazare Administrare client Indeplinire obligatii legale, derulare contract Politie 5 ani
2 Detalii acte de identitate: CI, pasaport, fise de anuntare a sosirii si a plecarii, liste de cazare Administrare client Indeplinire obligatii legale, derulare contract Politie 5 ani
3 Detalii financiare: cont bancar, numar card-baza de date Administrare client Derulare contract 5 ani
4 Detalii personale: nume, adresa, email personal, telefon, data nastere-contract Administrare client Derulare contract 5 ani
5 Detalii acte de identitate: CI, pasaport, acte de stare civila – Contract Administrare client Derulare contract 5 ani
6 Detalii financiare: cont bancar, numar card-contract Administrare client Derulare contract 5 ani
7 Imagini video furnizate de sistemul de supraveghere video Monitorizare CCTV Interesul legitim al operatorului (asigurarea securitatii fizice), Legea 333/2003 Politie 30 zile
8 Detalii personale: nume, adresa, email personal, telefon, data nasterii: chestionare Administrare client Interesul legitim al operatorului (marketing) 5 ani